Huisregels

Toegang | Legitimatie
 • Bezoekers van Ocean41 dienen minimaal 18 jaar te zijn
 • Zonder legitimatie wordt helaas geen toegang verleend
 • Op studentenavonden kunnen wij vragen naar een studentenpas
Veiligheid
 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang geweigerd
 • Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, worden niet getolereerd
 • Om veiligheidsredenen kun je worden gefouilleerd
 • Aanwijzingen van Ocean41-medewerkers dienen altijd te worden nageleefd
Drugs | Wapens
 • Het is verboden om drugs in het bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen
 • Het dragen van wapens en/of voorwerpen die als wapens kunnen dienen, is verboden
 • Ocean41 is rookvrij! Roken en/of gebruiken van een vape/e-sigaret binnen, is niet toegestaan


Bij strafbare feiten of overtredingen schakelt Ocean41 de politie in. Drugs en wapens worden door ons ingenomen en aan de politie overdragen.

Eigendommen | Vandalisme
 • Ocean41 is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van jouw eigendommen
 • Onze eigendommen mogen niet verplaatst, beschadigd en/of naar buiten genomen worden
 • Het moedwillig vernielen van onze eigendommen leidt tot aansprakelijkheidsstelling van reparatie- en/of vernieuwingskosten en aangifte bij de politie
Kleding | Consumptie
 • Ocean41 ziet je graag correct gekleed. Het is uiteraard belangrijk dat je kunt dragen wat jij wilt. Uitzonderingen: Petten, hoeden, trainingspakken, bodywarmers en zonnebrillen, zijn niet toegestaan
 • Uit veiligheidsoverweging geldt dit ook voor het dragen van slippers
 • Garderobe is verplicht voor alle  (grote) tassen
 • Het meebrengen van eigen consumpties en het naar buiten nemen van consumpties, is niet toegestaan
Privacy
 • Camera’s hangen er omwille van jou en onze veiligheid. Als bezoeker stem jij ermee in dat er opnames worden gemaakt
 • Ocean41 maakt tijdens de avond foto’s en video’s. Als bezoeker stem jij ermee in dat wij deze beelden gebruiken t.b.v. onze marketing

 

HAVE FUN & BE SAFE,  Ocean41